sealing

sealing
Used for closing securely.
2. noun
a) The action of the verb to seal in any sense.
b) The hunting of seals (the animals).

Wikipedia foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Sealing — may refer to:*Seal hunting, personal or commercial hunting of seals *Seal (device), an impression printed on, embossed upon, or affixed to something in order to authenticate it *Seal (mechanical), a device which helps prevent leakage, contain… …   Wikipedia

 • Sealing — Sealing. См. Герметизация. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал , НПО Мир и семья ; Санкт Петербург, 2003 г.) …   Словарь металлургических терминов

 • Sealing — Seal Seal, v. t. [imp. & p. p. {Sealed}; p. pr. & vb. n. {Sealing}.] [OE. selen; cf. OF. seeler, seieler, F. sceller, LL. sigillare. See {Seal} a stamp.] 1. To set or affix a seal to; hence, to authenticate; to confirm; to ratify; to establish;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sealing — sandarinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. packing; seal; sealing vok. Abdichtung, f; Verdichtung, f rus. уплотнение, n pranc. étanchement, m; étoupage, m …   Automatikos terminų žodynas

 • sealing — prilipimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. sealing; sticking vok. Festkleben, n; Kleben, n rus. прилипание, n pranc. adhérence, f; adhésion, f; collage, m …   Automatikos terminų žodynas

 • sealing — užliejimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. potting; sealing vok. Vergießen, n; Verguß, m rus. заливка, f pranc. enrobage, m; moulage, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • sealing — užlydymas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. sealing; soldering vok. Verguß, m; Verlötung, f; Verschmelzung, f rus. запайка, f pranc. scellement, m; soudure, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • sealing — sandarinimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamojo ginklo vamzdžio kanalo uždarymas šūvio metu, kad neišsiveržtų parako dujos. Vamzdžio kanalą sandarina tūtos, kulkų apvalkalai, kreipiamieji sviedinių žiedeliai, plastikiniai sandarikliai …   Artilerijos terminų žodynas

 • sealing — sandarinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. seal; sealing vok. Abdichtung, f; Hermetisierung, f; Verdichtung, f rus. герметизация, f; уплотнение, n pranc. hermétisation, f; scellage, m; scellement, m …   Fizikos terminų žodynas

 • sealing — sulitavimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. seal; sealing; soldering vok. Verlöten, n; Verlötung, f rus. спаивание, n; спайка, f pranc. soudage, m; soudure, f …   Fizikos terminų žodynas

 • sealing — sandarinimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Variklių, aparatų, vamzdynų, kuriuose yra manometrinis slėgis, išardomų jungčių sandarinimas. Sandarinamoji detalė paprastai gaminama iš minkštesnės negu jungčių medžiagos. atitikmenys: angl.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”