studies

studies
An academic field of study concerning the given subject.

My boyfriend is taking media studies.


Wikipedia foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • studies — [plural] ► the work someone does that involves studying: pursue/neglect/continue your studies »He left full time employment to continue his studies at university. ► used in the names of some educational subjects and courses: »Business Studies… …   Financial and business terms

  • studies — used in the title of an academic subject: → study studies work done by a person to acquire knowledge. → study …   English new terms dictionary

  • studies — index education Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • studies — n. 1) to complete; pursue one s studies 2) advanced; graduate, postgraduate (esp. BE); undergraduate studies 3) Black; peace; social; women s studies * * * graduate peace pursue one s studies social undergraduate studies women s postgraduate …   Combinatory dictionary

  • Studies — Study Stud y, n.; pl. {Studies}. [OE. studie, L. studium, akin to studere to study; possibly akin to Gr. ? haste, zeal, ? to hasten; cf. OF. estudie, estude, F. [ e]tude. Cf. {Etude}, {Student}, {Studio}, {Study}, v. i.] 1. A setting of the mind… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • studies — mokslas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymas ir mokymasis mokykloje; išsilavinimas. atitikmenys: angl. studies vok. Schulung rus. учёба …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • studies — mokslas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Empiriškai ir teoriškai patikrintų, pagrįstų žinių sistema apie kurią nors tikrovės sritį ar Visatą (pvz., gamtos mokslas). atitikmenys: angl. science; studies vok. Schulung, f; Studium …   Sporto terminų žodynas

  • studies — mokslas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išsilavinimas, išsimokslinimas. atitikmenys: angl. science; studies vok. Schulung, f; Studium, n; Wissenschaft, f rus. наука; образование; учение …   Sporto terminų žodynas

  • studies — mokslas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokymas ir mokymasis mokykloje. atitikmenys: angl. science; studies vok. Schulung, f; Studium, n; Wissenschaft, f rus. наука; образование; учение …   Sporto terminų žodynas

  • studies — mokslas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tam tikra žmonių veikla, kuria pasiekiama naujų objektyvių ir susistemintų tikrovės pažinimo rezultatų. Antai ugdymo mokslas atspindi pedagoginę tikrovę ir savo ruožtu ją pertvarko,… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”