terse

 • 111detergent — [17] A detergent is literally something that ‘wipes away’. The word comes 161 devil from dētergent , the present participial stem of Latin dētergēre, a compound verb formed from dē ‘away’ and tergēre ‘wipe’ (its past participle produced English… …

  The Hutchinson dictionary of word origins

 • 112laconic — [lə kɒnɪk] adjective using very few words; terse. Derivatives laconically adverb laconicism noun laconism noun Origin C16 (in the sense Laconian ): via L. from Gk Lakōnikos, from Lakōn Laconia, Sparta , the Spartans being known for their terse… …

  English new terms dictionary

 • 113laconic — adjective 1) his laconic comment Syn: brief, concise, terse, succinct, short, pithy See note at terse Ant: verbose 2) their laconic press agent …

  Thesaurus of popular words

 • 114pithy — adjective pithy comments Syn: succinct, terse, concise, compact, short (and sweet), brief, condensed, to the point, epigrammatic, crisp, thumbnail; significant, meaningful, expressive, telling; formal compendious See note at …

  Thesaurus of popular words

 • 115succinct — adjective what is your succinct appraisal of our situation? Syn: concise, short (and sweet), brief, compact, condensed, crisp, laconic, terse, to the point, pithy, epigrammatic, synoptic, gnomic; formal compendious See note at terse Ant …

  Thesaurus of popular words

 • 116incisive — incisive, trenchant, clear cut, cutting, biting, crisp are applied to utterances, thoughts, style, or mentalities and mean having or manifesting the qualities associated with sharpness, keenness, and acuteness, especially of mind. Incisive… …

  New Dictionary of Synonyms

 • 117parteršti — 1 parter̃šti, ia, par̃teršė intr. šnek. greitai parbėgti, parvažiuoti, parlėkti: Tėvas su bernu jau seniai buvo parteršę namo arkliais rš. Kad par̃teršė – visas purvinas Pg. teršti; apteršti; atiteršti; įteršti; išteršti; nuteršti; …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 118priteršti — 1 priter̃šti, ia, prìteršė tr. 1. N, I, K, LL310, NdŽ, KŽ, DŽ1, KlvrŽ, Šd, Rz pridergti, pribjauroti: Kiti darbininkai nuomiegį numiegojo, o Marikei priterštų indų stovi malkos Žem. Kam aš turu leisti, kad mun lovos būtų priterštos Žr. O dabar… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 119teršti — 1 ter̃šti, ia, ė KII164, K, I, Rtr, DŽ, KŽ; N, L 1. tr., intr. NdŽ daryti nešvarų, negryną, tepti, purvinti, dergti, bjauroti: Atsiveda vaikų bandą kaip busiliokus, ir ter̃šia an kilimo Mlt. Neter̃šk nė bliūdo (nesipilk), bo nevalgysi Skr. Dabar… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 120įteršti — 1 įter̃šti, ia, į̃teršė tr. K, Š, Rtr, KŽ; R383, MŽ514, N suteršti, prižagti: Kiaulė į̃teršė vandenį, viralą, t. y . įuršė, įžagė J. Įteršiu vandenį MŽ2118. | refl. K. ║ intr. įšlapinti į vidų: Įteršk į milžtuvę, ir pasitaisys pienas (brt.) Trk.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language