fumy

 • 1Fumy — Fum y, a. Producing fumes; fumous. Drowned in fumy wine. H. Brooke. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2fumy — fumy; per·fumy; …

  English syllables

 • 3fumy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. fumymów || fum {{/stl 8}}{{stl 7}} zachowanie się wyrażające czyjeś nieuzasadnione niezadowolenie; grymasy, fochy, fanaberie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć fumy. <fr. z łac.> {{/stl 10}} …

  Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • 4fumy — [fyo͞om′ē] adj. fumier, fumiest full of fumes; producing fumes; vaporous …

  English World dictionary

 • 5fumy — blp, D. fum a. fumów pot. «kapryśne zachowanie; wybrzydzanie, grymasy, fochy» Wielkopańskie fumy. Mieć swoje fumy. Znosić czyjeś fumy. Przyjąć coś z fumami. ‹z łac.› …

  Słownik języka polskiego

 • 6fumy — ˈfyümē adjective (fumier ; fumiest) Etymology: fume (I) + y : producing or full of fumes a bottle of fumy household bleach a fumy café …

  Useful english dictionary

 • 7fumy — Stroić fumy zob. stroić 1 …

  Słownik frazeologiczny

 • 8fumy — fume ► NOUN ▪ a gas or vapour that smells strongly or is dangerous to inhale. ► VERB 1) emit fumes. 2) expose (something, especially wood) to ammonia fumes in order to produce dark tints. 3) feel great anger. DERIVATIVES fuming adjective fumy …

  English terms dictionary

 • 9fumy — adjective see fume I …

  New Collegiate Dictionary

 • 10fumy — /fyooh mee/, adj., fumier, fumiest. emitting or full of fumes; fumelike. [1560 70; FUME + Y1] * * * …

  Universalium