purposefulness

purposefulness
The state of being purposeful.

Wikipedia foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • purposefulness — index diligence (perseverance) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • purposefulness — kryptingumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės poreikių, interesų, polinkių, nuostatų ir vertybinių orientacijų visuma, apibūdinanti nuolatinį santykį su aplinka. Skiriamas idėjinis, pedagoginis, profesinis ir kt. kryptingumas. Jį… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • purposefulness — kryptingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Krypties turėjimas. atitikmenys: angl. direction; purposefulness vok. Richtung, f; Tendenz, f rus. направленность …   Sporto terminų žodynas

  • purposefulness — kryptingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vientisa ir dinaminė asmenybės charakteristika, kurioje atsispindi išorės poveikių ir vidinių sąlygų vienovė, kurioje motyvai, patirtis, interesai, idealai, vertybinės orientacijos …   Sporto terminų žodynas

  • purposefulness — purposeful ► ADJECTIVE 1) having or showing determination. 2) having a purpose. DERIVATIVES purposefully adverb purposefulness noun …   English terms dictionary

  • purposefulness of load — krūvio kryptingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Atliekamų fizinių pratimų poveikio pobūdis sportininko organizmui ir vienoms ar kitoms fizinėms ypatybėms. atitikmenys: angl. purposefulness of load vok. Belastungstendenz,… …   Sporto terminų žodynas

  • purposefulness of load — krūvio kryptingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinių fizinio krūvio komponentų (pratimų trukmės ir intensyvumo, poilsio pertraukų tarp pratimų pobūdžio ir trukmės, pratimų skaičiaus pratybose, mikrocikle ir kt.)… …   Sporto terminų žodynas

  • purposefulness — noun see purposeful …   New Collegiate Dictionary

  • purposefulness — See purposefully. * * * …   Universalium

  • purposefulness — (Roget s Thesaurus II) noun Unwavering firmness of character, action, or will: decidedness, decision, decisiveness, determination, firmness, purpose, resoluteness, resolution, resolve, toughness, will, willpower. See CERTAIN, STRONG …   English dictionary for students

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”