soil science

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Soil science — is the study of soil as a natural resource on the surface of the earth including soil formation, classification and mapping; physical, chemical, biological, and fertility properties of soils; and these properties in relation to the use and… …   Wikipedia

  • soil science — noun : the study of soil as a natural product : pedology * * * ˈsoil science 7 [soil science] noun uncountable the study of soil, for example the study of its structure or characteristics …   Useful english dictionary

  • soil science — dirvotyra statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis dirvožemio kilmę, evoliuciją, struktūrą, fizines ir chemines savybes, geografinį paplitimą ir racionalų naudojimą. Svarbiausios šakos: dirvožemio chemija,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • soil science — soil scientist. pedology1. [1935 40] * * * Scientific discipline that investigates soils as primary natural resources at the surface of the Earth. It includes the subdisciplines of pedology (study of soil formation and classification), soil… …   Universalium

  • Soil Science Society of America — The Soil Science Society of America (SSSA), is a scientific and professional society of soil scientists, principally in the U.S. but with a large number of non U.S. members as well. It was formed in 1936 from the merger of the Soils Section of… …   Wikipedia

  • soil science technician — dirvotyros technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dirba dirvožemio tyrimo srityje. Jis dalyvauja atliekant atskirų regionų ir rajonų teritorijų ar žemės savininkų sklypų dirvožemio fizikinių, cheminių ir biologinių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • soil science — noun Date: 1915 a science dealing with soils called also pedology • soil scientist noun …   New Collegiate Dictionary

  • soil science — noun the branch of science concerned with the formation, nature, ecology, and classification of soil …   English new terms dictionary

  • soil science — Synonyms and related words: cosmical geology, dynamic geology, geodesy, geodetics, geodynamics, geognosy, geographics, geography, geological chemistry, geological engineering, geology, geomorphogeny, geomorphology, geophysics, geoscopy,… …   Moby Thesaurus

  • soil science — /ˈsɔɪl saɪəns/ (say soyl suyuhns) noun the study of soil as it is found on the surface of the earth including the consideration of its formation, its physical characteristics, its chemical composition, and its uses …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”